Witam Na Stronie ShopingBook Group ... Internetowym Wsparciem Osób i Firm !

STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

You should update this document to reflect your T&C.

Below text serves as a suggestion and doesn’t engage Odoo S.A. responsibility.

  1. Klient wyraźnie zrzeka się własnych standardowych warunków, nawet jeśli zostały one sporządzone po niniejszych standardowych warunkach sprzedaży. Aby zachować ważność, wszelkie odstępstwa muszą być wcześniej wyraźnie uzgodnione na piśmie.
  2. Nasze faktury są płatne w ciągu 21 dni roboczych, chyba że na fakturze lub zamówieniu wskazano inny termin płatności. W przypadku braku płatności w terminie, Moja Firma zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty odsetek stałych w wysokości 10% pozostałej do zapłaty kwoty. Moja Firma będzie upoważniona do zawieszenia świadczenia usług bez wcześniejszego ostrzeżenia w przypadku opóźnienia w płatnościach.
  3. If a payment is still outstanding more than sixty (60) days after the due payment date, My Company reserves the right to call on the services of a debt recovery company. All legal expenses will be payable by the client.
  4. Niektóre kraje stosują potrącenie u źródła od kwoty faktur, zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami. Wszelkie potrącenia u źródła zostaną zapłacone przez klienta organom podatkowym. W żadnym wypadku Moja Firma nie może zostać zaangażowana w koszty związane z ustawodawstwem danego kraju. Kwota faktury będzie zatem w całości należna Mojej firmie i nie obejmuje żadnych kosztów związanych z ustawodawstwem kraju, w którym znajduje się klient.
  5. Moja Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby świadczyć usługi w odpowiednim czasie zgodnie z ustalonymi ramami czasowymi. Żadnego z jego obowiązków nie można jednak uznać za obowiązek osiągnięcia wyników. Moja Firma w żadnych okolicznościach nie może być zobowiązana przez klienta do występowania jako osoba trzecia w kontekście jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wniesionych przeciwko klientowi przez konsumenta końcowego.
  6. Aby było to dopuszczalne, Moja Firma musi zostać powiadomiona o wszelkich roszczeniach listem poleconym przesłanym do jej siedziby w ciągu 8 dni od dostarczenia towaru lub wykonania usługi.
  7. All our contractual relations will be governed exclusively by Poland law.